Onderhoud

Er is momenteel geen onderhoud gepland.

Onderhoud waarbij onderbrekingen van de dienstverlening plaatsvinden, tenzij strikt noodzakelijk of in geval van calamiteiten, alleen plaats binnen de onderhoudsperiode zoals vastgelegd in uw aansluitcontract (tussen 00.30 en 06.00 ’s-ochtends).