Omdat Netoperator gekozen heeft voor een 'open' netwerkmodel waarbij levering van de aansluiting en de levering van diensten gescheiden zijn. Netoperator beperkt haar eigen rol daarbij tot het bieden van glasvezelnetwerk toegang en laat het leveren van de diensten over haar netwerk aan anderen over.
Glasvezel is eigenlijk niet duurder dan de traditionele koper netwerken. Er zijn wel verschillen zoals de afstand van het dichtsbijzijnde aftakpunt voor een koperaansluiting tot uw meterkast en de afstand van het dichstbijzijnde aftakpunt voor een glasvezelaansluiting tot uw meterkast. Over het algemeen ligt het glasvezelnetwerk nog wat verder van u af waardoor er langere graafafstanden van toepassing zijn. Graafkosten per strekkende meter zijn voor een koperaansluiting niet veel anders dan voor een glasvezelaansluiting. Als u kijkt naar prijs/prestatie is glasvezel zelfs goedkoper. Berekent u de maandelijkse kosten van de aansluitingen maar eens per geleverde eenheid bandbreedte. Als u 125,- per maand betaalt voor een 10Mb verbinding of 250,- per maand voor een 100Mb verbinding, welke is er dan eigenlijk duurder?
De eenmalige aansluitkosten zijn afhankelijk van de afgenomen capaciteit (10Mb/100Mb/1Gb/10Gb) en de 'meerlengte'. In de standaard aansluiting zit een aantal meter lengte buislengte op uw perceel en een aantal meter lengte binnen uw bedrijfspand. Hierbij is uitgegaan van verwijderbare straattegel op uw perceel. Mocht de afstand langer zijn of de omstandigheden moeilijker (bijv. geasfalteerd terrein, sloten, damwanden, etc) kan er een meerprijs van toepassing zijn. De eenmalige aansluitkosten worden altijd opgegeven in de definitieve aanbieding. Deze ontvangt u na de 'site visit', het lokatiebezoek, waarin wij samen met u het door ons voorgestelde trace, met u bespreken.
Dit is afhankelijk van de benodigde toestemmingen en vergunningen die wij dienen te verkrijgen c.q. aan te vragen. Toestemming is ondermeer nodig van de perceeleigenaar in verband met het gekozen trace op het perceel, toestemming van de eigenaar van het pand om een invoer door of onder de gevel door te mogen maken. Indien er sprake is van werkzaamheden op openbaar terrein dienen wij ook gemeentelijke vergunningen te verkrijgen.
De financiƫle investeringen in glasvezelnetwerken zijn fors. Investeringen in dergelijke netwerken verdienen zich terug gedurende de levensduur van het glasvezelnetwerk. Getekende intentieverklaringen helpen Netoperator om investeerders en financiers te overtuigen van de haalbaarheid van de geboden proposities. Intentieverklaringen helpen Netoperator ook om relevante andere partijen de nut en noodzaak van de spoedige aanleg van glasvezelnetwerken duidelijk te maken. Denk hierbij aan vergunningsverlenende instanties.
Een VLAN (Virtual Local Access Network), is een technische term die grof vertaald betekent dat er een 'netwerk' binnen een netwerk wordt gebouwd. Als verkeer in separate VLAN's wordt ondergebracht is het onmogelijk voor het verkeer in het ene VLAN om het verkeer in het ander VLAN te zien of te beinvloeden. Het is dan alsof er gescheiden kabels zijn getrokken.
Een EVC (Ethernet Virtual Circuit), is een andere benaming voor een VLAN. Zie VLAN.
Er is een groeiend aantal aanbieders actief op het netwerk van Netoperator. Soms zijn de dienstverleners direct geregistreerd bij Netoperator en soms via een collectief waarbij zij zijn aangesloten waarbij het collectief zich bij Netoperator heeft geregistreerd. Netoperator heeft haar netwerken ook weer aangesloten bij netwerken van andere netwerkaanbieders en netwerkmarktplaatsen. De op die marktplaatsen aangesloten dienstenaanbieders kunnen gemakkelijk ook op de Netoperator netwerken actief zijn of worden. Wilt u weten of de dienstenaanbieder van uw keuze ook aangesloten is neemt u dan contact op met uw dienstenaanbieder of stuur een email naar Netoperator.
Een SLA is een afkorting van een Service Level Agreement. Deze gangbare Engelstalig term wordt gebruikt om kwaliteitsafspraken over de kwaliteit van de dienstverlening aan te duiden. Veelal worden er afspraken vastgelegd over specifieke prijs/prestatie zaken (reactie en hersteltijden e.d.)
De totale bandbreedte die u nodig heeft is feitelijk een optelsom van de individuele behoeften zoals u die heeft. Stel u wilt een internetverbinding van 50Mb, een telefonieverbinding van 10Mb en een upload van uw camerabeelden naar uw datacenter van 30Mb. Uw totale bandbreedtebehoefte is dan 90Mb. U zou dan kunnen volstaan met een aansluiting op het netwerk van Netoperator van in totaal 100Mb. Indien u 3 verschillende dienstenaanbieders zou selecteren zoudt u vervolgens 3 EVC's kunnen afnemen waardoor zij compleet gescheiden netwerken tot hun beschikking krijgen.
Ja, dat kan. Per EVC geldt dat zij wordt afgeleverd op 1 fysieke poort van het glasvezelmodem. Per poort kunt u dus een andere dienstenaanbieder selecteren. Als u meer poorten afneemt zorgt Netoperator dat er altijd een modem wordt geplaatst met voldoende poorten voor het aantal EVC's dat u afneemt.
Als u beschikt over een aansluiting op het Netoperator netwerk krijgt u toegang tot uw persoonlijke portal. Binnen deze portal kunt u uw eigen verbindingen zien, wijzigingen doorvoeren maar ook overeenkomsten voor derden genereren. Als u voor ons nieuwe klanten aantrekt belonen wij u daarvoor. Voor elke nieuwe klant krijgt u van ons een maand gratis uw eigen dienst. Stel u vervuld uw ambassadeursrol met verve en u trekt 5 nieuwe klanten voor ons aan. Dan krijgt u van ons uw eigen aansluiting 5 maanden gratis.
Neem contact op met ons of vul de intentieverklaring in en stuur deze naar ons op. Wij nemen contact met u op om een afspraak te maken. Indien gewenst kunnen we meteen een 'site visit' inplannen om tot een harde offerte te komen.
De kosten per maand bestaan uit een vastrecht component en een EVC component. Het vastrecht is afhankelijk van de totale capaciteit van de verbinding. De EVC component is afhankelijk van de configuratie van de verbinding. Beide kosten zijn in ons tarievenblad gespecificeerd.
Bestudeer de handleiding en/of neem contact op met Netoperator.
Het passieve deel is het deel wat zeer langjarig meegaat en grotendeels ondergronds geplaatst wordt. Onderdelen zijn de mantelbuizen, de vezels, de straatkasten, e.d. Het actieve deel is het deel wat het licht door de vezel stuurt/ontvangt. Deze delen gaan over het algemeen minder lang mee, verbruiken stroom en zijn naast technisch ook economisch sneller verouderd.