Netoperator heeft een volledig open netwerk. Elke dienstenaanbieder die zich registreert op het netwerk van Netoperator als aanbieder van diensten is welkom. Dit gebeurt tegen uniforme, transparante voorwaarden. Deze voorwaarden zijn neergelegd in een document voor dienstenaanbieders en is terug te vinden bij het menu Informatie / Downloads.

Netoperator biedt zelf geen diensten anders dan netwerktoegang en faciliteert een zo breed mogelijk aanbod van dienstenaanbieders.